Divizia de ambulanță

-servicii de prim ajutor

-servicii de asistență medicală

-transport dializă

-transport bolnavi